ساکنین محترم شهر پرند می توانند جهت درمان زردی نوزاد خود با شماره  ۰۲۱۶۵۲۶۶۹۵۱ تماس حاصل فرمائند .

۱- مدیریت مرکز مجاز جهت اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد در ش هر پرند خانم صفری هستند که می توانید با خیال آسوده جهت درمان زردی نوزاد خود در منزل با ایشون هماهنگ بشوید

شماره تلفن ایشون جهت هماهنگی و تحویل دستگاه : ۰۹۳۷۱۰۶۸۹۶۳