مژده … مژده

به تمام مراکز درمان زردی نوزاد در منزل ( دستگاه فتوتراپی )

اگر می خواهید از شر دستگاه های قدیمی خود راحت شوید و با استفاده از دستگاه های استاندارد و بروز و مورد تائید وزارت بهداشت توان مجموعه خود را افزایش داده و از خدمات ارزشمند شرکت تپکو بهره مند شوید .

هم اکنون بهترین فرصت می باشد…

شرکت محترم تپکو با شرایط زیر طرح فوق العاده تعویض دستگاه های قدیمی را برای مدت محدودی برای افرادی که می خواهند مرکز خود را بروز کرده و در منطقه سرآمد باشند آغاز کرد ..